Rozpočty a hospodaření obce

Rozpočtová opatření 2022

Schválený Závěrečný účet Obce PŽ za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2022

Rozvaha Obec PŽ, Rozvaha MŠ PŽ

Návrh rozpočtu sociálního fondu 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2024 - 2025

Rozpočtové opatření 12/2022

Rozpočtové opatření 11/2022

Rozpočtové opatření 10/2022

Rozpočtové opatření 9/2022, Rozpočtové opatření 9-1/2022

Rozpočtové opatření 8/2022

Rozpočtové opatření 7/2022

Rozpočtové opatření 6/2022

Rozpočtové opatření 5/2022

Rozpočtové opatření 4/2022

Rozpočtové opatření 3/2022

Rozpočtové opatření 2/2022

Rozpočtové opatření 1/2022

Rozpočty a hospodaření obce - archiv změn