Dotace

Dotace SFŽP
Informace k projektům CZ.05.01.04/01/22_021/0000383, CZ.05.01.04/04/22_003/0000305


Dotace SFŽP

Informace k projektům CZ.05.01.04/01/22_021/0000383, CZ.05.01.04/04/22_003/0000305

Dotace SFŽP                 Dotace SFŽP

Projekt CZ.05.01.04/04/22_003/0000305

Pluhův Žďár - místní část Pohoří - vodovod

Předmětem investičního záměru je výstavba vodovodu v místní části Pohoří o celkové délce 1 653 m
a vovovodních přípojek v celkové délce 227 m. 
 
Realizace projektu je 06/2023 - 03/2025

 

Projekt CZ.05.01.04/01/22_021/0000383

Pluhův Žďár - místní část Pohoří, Klenov - kanalizace, ČOV

Předmětem investičního záměru je výstavba kanalizace v místní části Pohoří,a biologické ČOV a kanalizace v místní části KLenov.  

Realizace projektu je 06/2023 - 03/2025

 

Dotace SFŽP