Odpadové hospodářství

Sběrné místo a odpadové hospodářství obce

Sběrný dvůr Obce Pluhův Žďár

Adresa: Pluhův Žďár, souřadnice a mapu naleznete zde.
Typ sběrného místa: sběrné místo
Provozovatel: Obec Pluhův Žďár, Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár IČO: 00247260
Telefon: 602 146 699
Otevírací doba:

 • STŘEDA       15 - 18 hod. (duben - říjen), 15 - 17 hod. (listopad - březen)
 • SOBOTA        9 -  11 hod.
 • státní svátky zavřeno

Odpady lze odevzdat na sběrném místě jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a poplatek uhradil, nebo má uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadu s obcí.

Odebírané odpady

 • kovové odpady (železný šrot, hliník. předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce)
 • papír (karton, lepenka, letáky, časopisy, novinový a balící papír)
 • plast (PET lahve,plast. lahve a nádoby, folie, polystyren, zahr, nábytek) 
 • nebezpečný odpad (obaly od barev, lepidel, rozpouštědel a spotřební chemie)
 • velkoobjemový odpad (skříně, komody, nábytek, matrace, dřevo, desky) ZDARMA do 300 kg/os. za rok
 • stavební odpad - nepřijímáme
 • nepotřebnou střešní krytinu po domluvě (p. Karel Hejtmánek: + 420 602 324 425)

BIOLOGICKÝ ODPAD

 • trávu možno odevzdávat do zelených velkoobjemových kontejnerů ve všech místních částech, tyto jsou určeny pouze na trávu  
 • ořezané větve ze zahrad odvezte na místo "čarodějnic" u Pluhova Žďáru a mezi Mostečným a Jižnou, jiné odpady jsou zde ZAKÁZÁNY Sběrné místo a odpadové hospodářství obce
 • dřevěnou hmotu znečištěnou barvou, železem či jiným materiálem, odevzdávejte přímo na sběrném místě.

 

Zpětně odebírané výrobky

 • Zpětně odebírané výrobky lze odevzdat na sběrném místě bez ohledu na místo bydliště občana.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika společnostni zabývajícími se zpětnou likvidací elektrospotřebičů

 • Elektrowin - lednice, pračky, mrazáky, mikr. trouby, aj.
 • Asekol - televize, rádia, počítače, autorádia, drobné elektrozařízení, dom. nářadí adt.
 • Ekolamp - zářivky, osvětlovací zařízení a světelné zdroje     ( druhé sběrné místo v budově obecního úřadu Pluhův Žďár 66 )

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE A ŠETŘÍTE TÍM PŘÍRODU A VAŠE OKOLÍ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odpadové hospodářství Obce Pluhův Žďár

Roční produkce směsného komunálního odpadu (odpad v popelnicích) za rok 2022 je zhruba 167 tun, což je přibližně 279 kg ročně na každého z nás. Mění se odpadová legislativa ČR s výrazným dopadem na obce – poplatky za ukládání odpadů na skládky se postupně zdražují a nejvýrazněji to pocítí právě obce s vysokou produkcí odpadů.

V roce 2022 jsme jako Obec za odpadové hospodářství vydaly zhruba 1 131 000,- Kč, příjmy v této oblasti činily  cca 550 000,- Kč. Naším společným cílem je tedy snížit množství odpadu a náklady na odpadové hospodářství. Jak toho dosáhnout?

Prevencí – odpad, který nevznikne, není potřeba vyhazovat. Nakupujme jen potřebné věci a bez zbytečných obalů. Odřezky, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, skořápky od vajec nebo dřevěný popel patří na kompost. Zbytky ze zahrad kompostujte nebo využijte kontejner na bioodpad.

Důsledným tříděním – v popelnicích končí i odpad, který tam nepatří. Za vytříděný odpad získává obec finanční odměnu od společnosti Ekokom. Ale pouze v případě, že bude umístěn správně v barevných kontejnerech na návsích. Pokud jej umístíme jinam, například do popelnice, naše obec žádnou odměnu nedostává a navíc si platíme za jeho uložení na skládku.

Jak třídit?  Podívejte se a pomozte nám šetřit.    Příručka odpadového hospodářství.

                      Sběrné místo a odpadové hospodářství obce

Plastové obaly a nápojové kartony patří do žlutých kontejnerů, čistý papír do modrých kontejnerů, sklo do zelených kontejnerů. V každé obci najdete také popelnice na plechovky (železné i hliníkové).

Na podporu prevence a třídění jsou popelnice sváženy pouze 1x za 14 dní a to v pondělí v liché týdny