Další informace o třídění odpadu

Další informace k třídění odpadů

Příručka odpadového hospodářství

 

Další informace o třídění:

Další informace o třídění a recyklaci odpadů a zpětném odběru elektrozařízení a baterií najdete na webových stránkách:

www.jaktridit.cz - web o třídění odpadu

www.ekokom.cz - systém sběru a recyklace obalových odpadů

www.asekol.cz - systém zpětného odběru elektrozařízení

www.re-use.cz - centrum pro opětovné použití starých, ale funkčních věcí

www.cervenekontejnery.cz - kontejnery pro recyklaci elektrozařízení

www.ecobat.cz - zpětný odběr a recyklace baterií

www.elektrowin.cz - systém pro zpětný odběr malých domácích spotřebičů

www.ekolamp.cz - systém pro zpětný odběr elektrozařízení

www.ekodomov.cz - vzdělávání k odpovědnému zacházení s půdou, zdroji a surovinami

www.cistykraj.cz - krajský web o projektech třídění a recyklace odpadu