Poplatky v obci

Poplatky v Obci Pluhův Žďár

Ceník palivového dříví pro rok 2023 - místní (TP nebo nemovitost v obci)

Dřevo měkké: smrk, borovice, modřín

 • 1 000,- Kč za m3  + 15 % DPH (v délkách s dovozem k zákazníkovi v k.ú. Obce Pluhův Žďár)
 • 1 250,- Kč za prm + 15 % DPH ( štípané v délce 1 m s dovozem zákazníkovi v k.ú. Obce Pluhův Žďár) 

Dřevo tvrdé: dub, olše, bříza

 • 1 750,- Kč za prm + 15 % DPH ( štípané v délce 1 m s dovozem zákazníkovi v k.ú. Obce Pluhův Žďár) 

Poplatky vychází ze schválených Obecně závazných vyhlášek, které naleznete ZDE.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: i pro rok 2024 zůstávají poplatky stejné, tj: 

 • Kč 600,- na osobu a kalendářní rok
 • Kč 600,- za jeden rekreační objekt
 • podnikatelé: dle smlouvy s obcí 
 • pytle na odpad za cenu Kč 10,- + DPH, možno zakoupit a vyzvednout v budově Obecního úřadu

splatný: jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku 

Poplatek ze psů:

 • Kč 100,- za prvního psa
 • Kč 150,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

splatný: najednou nejpozději do 31.3. každého roku

Poplatek za pobyt:

 • Kč 10,- za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

splatný: do 31.10. kalendářního roku

Poplatek z hrobových míst:

 • Kč 500,- za jedno hrobové místo na dobu 5 let

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

 • Kč 10- za ma den za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb nebo prodeje
 • Kč 10,- za ma den za umístění reklamních zařízení
 • Kč 10,- za ma den za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
 • Kč 10,- za ma den pro potřeby tvorby film. a tel. děl
 • Kč 10,- za ma týden za umístění skládek
 • Kč 4000,- za ma rok za umístění prodejního stánku - zóna A - přístupová cesta k zámku Červená Lhota, u rybníku Kostelníček
 • Kč 300,- za rok za parkování osobního automobilu
 • Kč 2000,- za rok za parkování nákladního automobilu

splatný: nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato


Všechny poplatky je možno zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou popřípadě bankovním převodem na účet obecního úřadu č.ú. 35-9980560257/0100.


 Sazebník úhrad za poskytování informací:

 • poplatek za změnu trvalého pobytu: Kč 50,- od 15 let věku
 • poplatek za zrušení trvalého pobytu: Kč 100,- za každou osobu
 • poplatek za ověření podpisu, listiny ( 1 stránka ): Kč 30,-

poplatky za výpisy z Czech Pointu jsou stanoveny přímo systémem Czech Point

Vodné a stočné:

 • vodné:  Kč 40,- za 1 m3
 • stočné: Kč 15,- za 1 m3
 • pevná složka: Kč 250,-

ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH 

VZOR Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, Smluvní podmínky zde

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceník prací za 1 hodinu:

 • Práce zaměstnanců obce, Kč 250,-
 • Sečení travnaté plochy strojem MA.TRA. 350, Kč 750,-
 • Práce s traktorem sólo, Kč 550,-
 • Práce s traktorem a návěsem 5 t, Kč 600,-
 • Sečení mulčovačem, Kč 1 500,-
 • Vyvážečka + traktor (s obsluhou), Kč 1 000,-
 • Pronájem traktoru, vyvážečka (zaměstnancům),  Kč 300,-
 • Mot. pila, křovinořez, vrták (zaměstnancům), Kč 200,- / den
 • Kopírování formát A4     Kč   2,-
 • Kopírování formát A3     Kč   4,-
 • Fóliování formát A4        Kč 20,-
 • Fóliování formát A3        Kč 40,-
 • Dodávka 1 km                  Kč 15,-  
 • Dacie 1 km                       Kč   6,-

Ceník půjčovného:

 • Valník za traktor 5 t nebo 9 t cena za 1 – 3 dny Kč 300,-
 • Žebřík hliníkový 18 m cena za 1 den Kč 50,-
 • Stůl + židle (ze sálu) cena za 1 set na den Kč 25,-
 • Zahradní stůl + 2 lavičky ( 33 souprav ) cena za 1 set na den Kč 50,-
 • Štípačka na dřevo cena za 1-2 dny Kč 350,-
 • Skákací hrad pro děti velký 6x12 m cena za 1 den Kč 1 500,-
 • Prodejní stánek (dř. konstrukce + plachta ) cena za sezónu Kč 1500,-
 • Piknikový stan 6x12 m cena za 1 den Kč 1 500,-

Veškeré předměty budou půjčovány pouze proti podpisu a průkazu totožnosti. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození věcí, bude se vymáhat škoda v plné výši.


Ceník pronájmu v kulturním domě:

 • Předsálí – Pluhův Žďár večer, den Kč 500,-
 • Sál Mostečný večer, den Kč 500,-
 • Sál Klenov večer, den Kč 1 000,-
 • Sál Jižná večer, den Kč 500,-
 • Pergola Jižná večer, den Kč 500,-
 • Sál + předsálí – Pluhův Žďár večer, den Kč 1 200,-
 • Zasedací místnost OÚ večer, den Kč 1 200,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Pluhův Žďár si vyhrazuje právo na jakékoli změny a možnosti průběžného doplňování. Možnost smluvních cen.