O obci

Katastr Obce Pluhův Žďár

Obec Pluhův Žďár má v současnosti osm částí: Červená Lhota, Jižná, Klenov, Mostečný, Plasná, Pluhův Žďár, Pohoří, Samosoly.

Základní údaje:

Kraj: Jihočeský Okres: Jindřichův Hradec PSČ 378 24
ZUJ: 546968

Nadmořská výška: 478 m n.m.

Počet obyvatel: 598 (stav k roku 2022)

Průměrný věk: 43, 5 (k roku 2022)
Celková rozloha: 3337,40 ha
Zeměpisné souřadnice: 49°14' s.š. 14°53' v.d.
Plynofikace: ano (pouze Pluhův Žďár)
Veřejné vodovody:

  • Vodojem Mostečný - kopané studny S1-S7 - gravitační systém - zásobuje obce Mostečný a Jižná (je propojitelný s obcí Pluhův Žďár)
  • Vodojem Pluhův Žďár - kopané studny S1-S4 - gravitační systém - zásobuje obec Pluhův Žďár (je propojitelný s obcí Jižná a Mostečný)
  • Vodojem Samosoly - vrt - tlakový + gravitační systém - zásobuje obec Samosoly
  • Vodojem Klenov - kopané studny S2-S3+PJ - gravitační systém - zásobuje obec Klenov (připravuje se jeho rekonstrukce - ve výhledu propojení do obcí Pohoří a Plasná)

Kanalizace:

  • Pluhův Žďár - smíšená, štěrbinová ČOV s biologickým rybníkem (připravuje se v části další oddělená větev)
  • Jižná - smíšená
  • Samosoly - smíšená
  • Pohoří - smíšená
  • Klenov - smíšená (připravuje se kompletní rekonstrukce již oddělené kanalizace se štěrbinovou ČOV a biologickými rybníčky)

Doplňující údaje:

Nemocnice: v Jindřichově Hradci (12km) 384 376 111
Doktor: v Kardašově Řečici (5km) 384 382 183
Lékárna: v Kardašově Řečici (5km) 384 383 029
Policie: v Jindřichově Hradci
Místní dobrovolné hasičské sbory:

  • SDH Pluhův Žďár
  • SDH Klenov - Plasná
  • SDH Samosoly
  • SDH Mostečný
  • SDH Jižná - Červená Lhota

Obchod se smíšeným zbožím: v Pluhově Žďáru, Klenově a Jižné
Hospody:

Symboly obce:

Znak

V červeném štítě pod zelenou plamennou hlavou kosmá, čelně vztyčená stříbrná radlice, v ní černá ostrev se šesti suky. Mezi suky vyrůstají do stran čtyři (2,2) stonky, každý se dvěma jetelovými trojlisty, vše zelené.

pluhuv zdar znak

Datum rozhodnutí: 25. 3. 2005
Číslo rozhodnutí: 52

Vlajka

Červený list se dvěma zelenými trojúhelníky, žerďovým s vrcholy ve třetí osmině žerďového a páté dvanáctině dolního okraje listu a vlajícím s vrcholy v sedmé dvanáctině horního okraje listu a páté osmině vlajícího okraje. V červeném poli kosmo čelně postavená bílá radlice hrotem nahoru, v ní černá ostrev se šesti suky, mezi suky vyrůstají do stran čtyři (2,2) stonky, každý se dvěma zelenými jetelovými trojlisty. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

pluhuv zdar vlajka

Datum rozhodnutí: 25. 3. 2005
Číslo rozhodnutí: 52

 


Historie Pluhova Žďáru

První zmínky o obci, nebo přesněji o tvrzi - dnešním zámku ležícím uprostřed obce - se datují k roku 1267. Jejím majitelem byl Pluh z Rabštejna, který byl úředníkem Oldřicha z Hradce. Území mu bylo dáno jako léno v rámci probíhající kolonizace. Až do 15. století byla tvrz (a s ní i celá vesnice) ve vlastnictví Pluhů ze Žďáru. Odtud také název obce. 
V 18. století vlastnila statek se zámkem a dvorem Marie Anna Janovská z Janovic, od r. 1793 rod knížat Paarů. Roku 1802 vyhořel panský dvůr a s ním většina vesnice.

Z erbu Pluhů vychází podoba obecního znaku a vlajky. Od 25. března 2005 obec užívá znak a vlajku.